Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NGP Group

Περιβάλλον


ENVIR1Η φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τμήμα του Οράματος και στόχος της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ομίλου NGP GROUP.

Είναι βασικό στοιχείο για την λειτουργία των Εργοστασίων του, απορροφά μέρος των επενδύσεων, τίθεται ως πρωταρχικό θέμα και μελετάται μαζί με κάθε άλλο παράγοντα στη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης για τις δραστηριότητες του Ομίλου και τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητάς του.

Ο Όμιλος δεσμεύεται για τα εξής:

  • Να εφαρμόζει τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς
  • Να θέτει με υπευθυνότητα περιβαλλοντικούς περιορισμούς κατά την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων του
  • Να υλοποιεί συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στα Εργοστάσιά του
  • Να ανακυκλώνει όλα τα υπολείμματα υλικών / προϊόντων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία των μονάδων του
  • Να ανακυκλώνει δύο συσκευασίες για κάθε μία που παράγει 1pr => 2 rc

Την παραπάνω δέσμευσή του ο Όμιλος NGP GROUP επικοινωνεί σε όλους τους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους πελάτες και τους καταναλωτές των προϊόντων του για να τους ενθαρρύνει στην τήρηση αντίστοιχων πολιτικών και στην συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας για ανακύκλωση.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS