Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NGP Group

CSR Plan 2009


SCRΜε την ελπίδα αυτός ο τόπος να γίνει καλύτερος για τα παιδιά μας, ο Όμιλος σε συνεργασία με Φορείς της περιοχής, προσπαθεί να ενσωματώσει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις καθημερινές επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Φροντίζει όχι μόνο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νόμο, αλλά και να επενδύει περισσότερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο περιβάλλον και στις σχέσεις με τους επιχειρησιακούς και κοινωνικούς εταίρους.

Για τον Όμιλο η χάραξη του νέου σχεδίου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εστιάζει σε δύο ευαίσθητα πεδία που αφορούν στη δημιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος και καλύτερου κοινωνικού έργου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα όπως:

  • προστασία του περιβάλλοντος με υποστήριξη της ανακύκλωσης
  • χρήση καινοτόμων βιοδιασπώμενων υλικών συσκευασίας
  • εφαρμογή επιχειρηματικού κώδικα δεοντολογίας και οικονομικής ανάπτυξης
  • σεβασμό στη διαφορετικότητα νοοτροπίας
  • ασφάλεια και υγεία στην εργασία
  • εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος μας η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, ευκαιρίες εργασίας και βελτιώνει την ποιότητα και αποδοτικότητα.

Ο πήχης είναι ψηλά, η δουλειά που έχουμε μπροστά μας πολλή αλλά το σχέδιο μας έχει ξεκάθαρους στόχους και ο δρόμος προς αυτούς είναι χαραγμένος.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS