Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NGP Group

Εταιρική Διακυβέρνηση


OFFICEΟ Όμιλος "NGP GROUP" εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες προωθούν:

• Την προάσπιση του άμεσου και μακροπρόθεσμου εταιρικού Οφέλους
• Την ενίσχυση της Σταθερότητας στον Όμιλο
• Την αύξηση της οικονομικής Αξίας του για μετόχους και εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

• Ο σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας για την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του Ομίλου
• Η δομημένη ανάπτυξή του σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τους μετόχους
• Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεσματικότητας και η συνεχής βελτίωση των δραστηριοτήτων του
• Η ύπαρξη συνέπειας και άριστης συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου

Στην νοοτροπία της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου εντάσσεται και ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι εμπιστεύονται την Διοίκηση και θεωρούν τον εαυτό τους μέλη μιας ομάδας, στην οποία επενδύουν και εξελίσσονται προσφέροντας τις υπηρεσίες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS