Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Ο Όμιλος

NGP Group

Η Αποστολή μας


KIVOTIOΕπιχειρηματική αποστολή του Ομίλου "NGP GROUP" είναι:

- Η συνεχής και απόλυτη κάλυψη κάθε ανάγκης των πελατών του για προμήθεια υλικών, προϊόντων και μηχανημάτων συσκευασίας ή αποθήκευσης με συνέπεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα

- Η σταδιακή του εξέλιξη με στρατηγικές επενδύσεις και ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής ώστε, κατά την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών του να βελτιώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητά τους

- Η προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη σε κάθε Εργοστάσιο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την in line ανακύκλωση όλων των υπολειμμάτων παραγωγής

- Η υλοποίηση του προγράμματος "1produce =>2 recycling" με την κατασκευή νέας Βιομηχανικής Μονάδας ανακύκλωσης υλικών PET & PP σε αναγεννημένο PET για την επαναχρησιμοποίησή του.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS