Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Ο Όμιλος

NGP Group

Στόχοι και Προοπτικές


VELHΓια την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, ο Όμιλος θέτει στόχους και προχωρεί για την:

- Ανάπτυξη της υποδομής και του δικτύου υποστήριξης με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στους πελάτες του

- Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών του

- Αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του

- Συνεχή παρακολούθηση της αξιολόγησης του value / money των προϊόντων & υπηρεσιών από τους πελάτες του

- Μείωση της οποιασδήποτε επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από διεργασίες ή υλικά που παράγει ο Όμιλος ή γενικότερα ο κλάδος της συσκευασίας με την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

- Τακτική εσωτερική επιθεώρηση των διεργασιών και των λειτουργιών του Ομίλου για την ανάδειξη της συμμόρφωσής τους με την Πολιτική, τα Πρότυπα και τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για την Οργάνωση, το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια και την Καταλληλότητα των προϊόντων του για τα Τρόφιμα.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά και κατά την επόμενη τριετία 2008-2010 τόσο σε επίπεδο νέων Βιομηχανικών Μονάδων παραγωγής προϊόντων / υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο δικτύου πωλήσεων στοχεύοντας εκτός από την εσωτερική αγορά και τις αγορές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, όπου ήδη έχει αναπτύξει κανάλια διανομής, των Βαλκανικών χωρών και των χωρών της Μεσογείου.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS