Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Ανθρώπινο Δυναμικό

NGP Group

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου


QΣτον Όμιλο έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την πιστοποίηση του βαθμού εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας και των Διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί για την άριστη λειτουργία του.

Η Ομάδα έχει συγκροτηθεί από εκπαιδευμένους ελεγκτές ή εξωτερικούς συνεργάτες, με σκοπό:

  • Να επιβεβαιώνεται η εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών λειτουργίας του Ομίλου
  • Να αναγνωρίζονται οι αποκλίσεις
  • Να καθορίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό τη βελτίωση.

Ο Έλεγχος γίνεται περιοδικά σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των εταιρειών του Ομίλου και συντάσσεται αναφορά για την ενημέρωση της Διοίκησης. Στη διάρκεια των Ελέγχων οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για βελτίωση.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS