Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Ανθρώπινο Δυναμικό

NGP Group

Η Εξέλιξη στον Όμιλο


SYNERGY2Ο Όμιλος λειτουργεί με σύγχρονο Σύστημα Οργάνωσης ώστε να συνδυάζει την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού με την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα απασχολούνται πάνω από 80 έμπειρα άτομα σε όλα τα επίπεδα και τις εταιρείες του Ομίλου, που απέκτησαν εξειδίκευση στον τομέα τους με συνεχείς εκπαιδεύσεις και αφήνουν σημαντικά περιθώρια προσδοκιών τόσο για το προσωπικό τους όφελος, όσο και για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου στο μέλλον.

Οι Αξίες του Ομίλου για όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο συνοψίζονται στους εξής 5 άξονες:

  • Ποιότητα

Αφεντικό μας είναι ο πελάτης, δουλειά μας η ποιότητα και στόχος μας η σωστή σχέση ποιότητας / τιμής !

  • Υπευθυνότητα

Ως άτομα αναλαμβάνουμε πλήρως ευθύνη. Ως συνεργάτες στηρίζουμε τις ευθύνες των άλλων!

  • Αμοιβαιότητα

Αμοιβαίο όφελος είναι το κοινό όφελος και κάθε κοινό όφελος διαρκεί!

  • Αποτελεσματικότητα

Εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα, δεν σπαταλάμε τίποτα και κάνουμε μόνο ότι κάνουμε καλύτερα!

  • Ελευθερία

Χρειαζόμαστε Ελευθερία για να φτιάξουμε το μέλλον μας και χρειαζόμαστε κέρδη για να παραμείνουμε Ελεύθεροι!

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS