Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NGP Group

Στόχοι Ευθύνης για το 2009


CLASSROOMΗ τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί δυναμική διαδικασία του Ομίλου, η οποία εξελίσσεται και ελέγχεται περιοδικά.

Για το 2009 ο Όμιλος εστιάζει σε τομείς που υλοποιούν το όραμά του και θέτει μεταξύ άλλων τους εξής στόχους ευθύνης:

  • Την υποστήριξη της αλλαγής της συμπεριφοράς του κοινού σε θέματα διαχείρισης υλικών (χαρτί, πλαστικό) για την προστασία του περιβάλλοντος, ξεκινώντας από την εσωτερική δέσμευση για κάθε ένα προϊόν που παράγει ο Όμιλος να ανακυκλώνει δύο.
  • Την υιοθέτηση πρακτικής που είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση της γνώσης και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στον Όμιλο.

Έτσι ο Όμιλος επιχειρεί με κοινωνική ευθύνη και προσδοκά:

  • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας του τόπου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
  • Ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας του στην αγορά (brand)
  • Διατήρηση και υποκίνηση των εργαζομένων του
© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS