Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Ανθρώπινο Δυναμικό

NGP Group

Υγεία και Ασφάλεια


H&SΟ Όμιλος NGP GROUP παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας έχοντας την ευθύνη για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Παράλληλα για κάθε εργαζόμενο αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης και κριτήριο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, η υπεύθυνη τήρηση όλων των κανόνων που έχουν θεσπιστεί για την διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος στον Όμιλο.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS