Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NGP Group

Περιβαλλοντική Διαχείριση


RECYCLINGO Όμιλος NGP GROUP εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στις εταιρείες του για την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και τους παρέχει διαδικασίες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που εγκυμονούν περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Πρωτοπόρος πάντα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων στον κλάδο του ο Όμιλος NGP GROUP:

  • Μελετά και εφαρμόζει την σύγχρονη τεχνολογία στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος στα Εργοστάσιά του και βεβαίως
  • Προχωρά με ευαισθησία ένα βήμα μπροστά ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας για να δημιουργήσει μέχρι το 2009 μια νέα τεχνολογικά εξελιγμένη Βιομηχανική Μονάδα ανακύκλωσης μπουκαλιών PET σε αναγεννημένη πρώτη ύλη (BOTTLE to PET)

Παράλληλα για κάθε Εργοστάσιο έχει εκπονήσει σύστημα περιβαλλοντικής απόδοσης και έχει θέσει περιβαλλοντικούς στόχους, τους οποίους μετρά και παρακολουθεί συστηματικά με ειδικούς δείκτες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατανάλωση ενέργειας και την ανακύκλωση των υπολειμμάτων παραγωγής.

© 2024 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS