Ο ΟΜΙΛΟΣ NGP
Ελληνικά English Italiano Arabian SITE MAP  Arrow   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Arrow

Νέα Γραμμή Παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου με δυνατότητα λαμιναρίσματος
για την βιομηχανία τροφίμων
από την NGP PLASTIC.

#

Η εξέλιξη του ομίλου

NGP Group

 


Αύξηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην εξέλιξη των εργασιών του Ομίλου παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του προσωπικού του. Στα τέλη του 2009 το πλήθος των εργαζομένων ξεπέρασε τους 120.

Στην επόμενη διετία 2010-2011 αναμένεται αύξηση εργαζομένων τουλάχιστον κατά 40% ακόμα για την υποστήριξη λειτουργίας των νέων Αποθηκών και των Βιομηχανικών Μονάδων που πρόκειται να δημιουργήσει ο Όμιλος στην περιοχή της Κορίνθου.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους με εργασιακή εμπειρία, τεχνικές γνώσεις και ειδικές σπουδές.

Παράλληλα με την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους νέους που προσλαμβάνονται επιτυγχάνεται εστιασμένη και ταχύτατη προσαρμογή τους στο περιβάλλον εργασίας.

Επιφάνεια εγκαταστάσεων

Η εξέλιξη της επιφάνειας των εγκαταστάσεων του Ομίλου που περιλαμβάνει συνολικά εκτάσεις 87.000 τμ σε Ιεράπετρα, Έδεσσα και Κόρινθο αποκτήθηκαν σταδιακά ως εξής:

Εμβαδό χώρων εργασίας

Η εξέλιξη των στεγασμένων χώρων εργασίας του Ομίλου και ο διαχωρισμός τους σε Διοικητικούς και Βιομηχανικούς παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

© 2023 NGP GROUP
Valid XHTML 1.0 Valid CSS